Ledarskapsteorier
- Teorier om ledarskap

Ledarskapsteorier & olika ledarstilar

På den här sidan har vi samlat information om olika ledarskapsteorier. Sajten riktar sig till dig som vill lära dig mer om olika ledarskapsstilar och utveckla ditt eget ledarskap. Kanske jobbar du som chef eller studerar ledarskap som en del i din utbildning. Oavsett vilket så är vårt mål att du på dessa sidor enkelt ska kunna ta till dig information som gör dig till en bättre ledare och chef.

Unionen

Pluggar du ledarskap, ekonomi eller marknadsföring? Alla medlemmar i Unionen Student kan få sin kurslitteratur betald upp till 3150 kronor. Gäller för alla som siktar på en karriär i privat sektor efter studierna.

Klicka här för mer information

Ledarskap i ett historiskt perspektiv

Sökandet efter de egenskaper som kännetecknar en ledare har pågått i århundraden. Redan på de gamla grekernas tid försökte man svara på frågan om vilka särskilda karaktärsdrag som kunde utmärka personer som av sin omgivning uppfattades att vara ledare. Enligt dessa teorier kunde en ledare förväntas ha vissa egenskaper som vanliga personer oftast saknade.

När vi tänker på ledarskap idag associerar vi ofta det till företagsvärlden och hur chefer leder sina anställda. Under 1900-talet utvecklades många av de ledarskapsteorier som vi idag känner till. Dessa skiljde sig åt från de gamla studierna som gjordes. De gamla ledarskapsteorierna fokuserade mycket på att vissa individer hade unika egenskaper, som inte enkelt kunde imiteras av andra människor, som gjorde att de passande som ledare. De senare ledarskapsteorierna som togs fram under 1900-talet menade istället att personer som passade som ledare i en situation inte nödvändigtvis gjorde det om situationen såg annorlunda ut. Enligt dessa teorier kunde en person som var en duktig ledare i situation A vara en dålig ledare i situation B.

Att allt berodde på situationen snarare än ledarens unika egenskaper fick därför stort genomslag. På senare tid har dessa teorier fått visst mothugg och man menar att vissa unika egenskaper faktiskt krävs för att vara en god ledare.

På den här sidan kan du läsa mer om de ledarskapsteorier som finns framtagna för att själv bilda dig en egen uppfattning om hur du själv kan agera och växa som ledare. Det finns ingen lösning som passar alla men genom att ha kunskap om många ledarskapsteorier får du större förståelse för hur du kan utveckla ditt eget ledarskap.

Olika ledarskapsteorier

Maslows behovstrappa

Maslows behovstrappa (även kallat behovshierarki) förklarar hur människor prioriterar sina egna behov. Den kan användas för att förstå vad som motiverar människor. Som chef kan du ha modellen i åtanke när du leder dina anställda i det dagliga arbetet och för att ha möjlighet att motivera dem i det längre perspektivet.

Situationsanpassat ledarskap

Enligt modellen kan olika ledarstilar passa i olika situationer. Situationsanpassat ledarskap ställer krav på att personen i ledarskapsställning är flexibel att kunna anpassa sig efter hur situationen ser ut.

Utvecklande ledarskap

Utvecklande ledarskap handlar om att chefen eller ledaren agerar som ett föredöme inför sina underställda och tar upp aspekter rörande etik och moral utifrån en fastställd värdegrund. Modellen handlar om att stimulera och uppmuntra till delaktighet men också om att konfrontera i gott syfte - både för individens och organisationens skull. Modellen är utvecklad av Försvarshögskolan och används, förutom inom försvaret, även i näringslivet och offentlig sektor.

Guider om ledarskap

Att vara chef

Siktar du på att bli chef i framtiden men vet inte om du har vad som krävs för att vara chef? Här får du tips på hur du kan träna upp dina förmågor som krävs för att vara chef.

Ny som chef

Du som är ny som chef har säkert många funderingar och frågor du känner dig osäker på. Här ger vi dig som är ny som chef råd om hur du kan bli tryggare i chefsrollen.

Nyheter om Ledarskap

Sammanfattningar av intressanta artiklar om Ledarskap. Klicka dig vidare till länkarna för att läsa hela artiklarna.

Dåligt ledarskap kostar samhället miljarder varje år

I Finland uppgår den årliga kostnaden för arbetssjukdomar till 25 miljarder euro (ungefär 233 miljarder svenska kronor enligt växelkursen 2015-04-15). Man beräknar att ungefär en fjärdedel av dessa kostnader uppstår på grund av undermåligt ledarskap.

I studien som gjorts efterlyser man att ledare, inte bara inom näringslivet utan också inom offentlig sektor, måste kunna ge mening åt medarbetarnas tillvaro. Dessutom är det viktigt att medarbetarna känner en större samhörighet med varandra. Följ länken för mer information om studien som har gjorts.

Källa: Svenska Yle (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Ledarskap i en ny tid

Ledarskapskulturen har förändrats drastiskt under de senaste tio åren tack vare den teknikutveckling som har skett i och med Internet. Det ledarskap som vi ser på nätet fungerar på ett annorlunda sätt än de hierarkiska ledarstilarna som vi är vana vid från ledarskapsteorier från politikens eller företagens värld.

Kanske har det skett en demokratisering av hela ledarskapsbegreppet eftersom människor kan välja vilka de vill följa och verkligen låta sig ledas av. Den nya tekniken innebär också att vi kan interagera med våra ledare på ett annat sätt som inte varit möjligt tidigare.

Källa: Svenska Yle (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Vilka egenskaper kommer krävas av framtidens ledare?

Hos tidningen Chef kan vi läsa att framtidens chef kommer vara coachande i sitt ledarskap och inte syssla lika mycket med administrativa sysslor. I samma artikel presenteras också en undersökning som gjorts genom att intervjua mer än 1000 personer i chefsposition. Undersökningen visar att de kvaliteter som framtidens chefer förväntas inneha kommer den viktigaste förmågan vara att hitta talanger och attrahera samt behålla dessa personer i företaget. På andra plats kommer förmågan att motivera arbetarna på arbetsplatsen och få fram deras drivkrafter. På tredje plats över viktigaste ledaregenskaper hamnar förmågan att få de anställda att jobba åt samma håll.

Källa: Chef (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Vem kan bli ledare?

Tidigare ansågs ledare besitta talanger och kunskaper som ”vanliga” människor inte hade. Idag vet vi att ledarskap går att träna upp. Men vilken av faktorerna väger tyngst? Kan en person helt utan dessa kvaliteter bli en bra ledare om han eller hon tränar sig tillräckligt mycket? Det verkar faktiskt så. Hos Naturvetarna går det att läsa att träning faktiskt är viktigare än talang när det kommer till hur lämplig en person är som ledare. Den tyngsta faktorn som avgör hur väl du kan öva och träna ditt ledarskap är att du inser vilket uppdrag du har som ledare och vilken din roll är.

Källa: Naturvetarna (extern länk, öppnas i nytt fönster)