Ledarskapsteorier
- Teorier om ledarskap

Att vara chef

Att vara chef är något som lockar vissa men kan kännas främmande för andra. Chefskapet kommer i de flesta fall med högre krav på dig som person och kan upplevas som både stressande och prestationskrävande. Men under rätt förutsättningar kan det också vara väldigt roligt och utmanande.

Vad krävs av en chef?

Det finns inget entydigt svar på den frågan utan att veta exakt hur arbetsuppgifterna ser ut. De allra flesta chefstjänster förutsätter att du är bra på att kommunicera med andra och kan ta ett helhetsansvar. Det är också bra att du har kunskap om den verksamhet som du är chef över.

Om du har kunskap om vad dina medarbetare jobbar med kan du förstå dem bättre och vilka behov de har. Det gör det också lättare för dig att få deras förtroende. Om du inte har någon tidigare erfarenhet från den bransch du blir chef över behöver inte det vara någon nackdel om du snabbt kan sätta dig in i hur verksamheten fungerar.

Träna på att vara chef

Om du tänkt tanken på att du skulle vilja bli chef någon gång i framtiden kan du börja planera för det redan i dag. Du kan ta ett ökat ansvar på din arbetsplats och ta på dig att utföra vissa arbetsuppgifter som du ser behöver göras. På så sätt kan du fungera som en informell ledare vilket är bra träning om du en dag skulle söka ett chefsjobb.

Lär känna dig själv - Du måste känna dig själv innan du blir chef över andra. När du lärt känna dig själv kan du lättare förstå andra människor. Hur väl känner du dig själv och varför agerar du som du gör i vissa situationer? Det finns ingen snabblösning på att lära känna dig själv. Men om du ger det tid och är uppmärksam på vad som händer runtomkring dig så lär du dig med tiden. Om du är trygg i dig själv kommer du att bli en bättre ledare.

Ödmjukhet - Var ödmjuk inför dina arbetskamrater och överordnade. Det finns mycket lärdomar att hämta från seniora arbetskamrater som har varit med länge. Visa också ödmjukhet inför nya medarbetare på arbetsplatsen och låt dem ta del av din kunskap om de vill det.

Våga testa nya saker - Det är aldrig fel att gå utanför sin bekvämlighetszon ibland. När vi provar nya saker och gör sånt vi aldrig gjort tidigare kan vi komma till nya insikter och tillgodogöra oss nya spännande kunskaper. Eftersom att vara chef kan vara ett väldigt varierande arbete är det bra om du snabbt kan anpassa dig till nya situationer som du aldrig ställts inför tidigare. Att våga testa nya saker kan vara ett sätt att träna på det.

Kommunikation - Kommunikation är svårt men som chef måste du behärska tekniken. Försök vara så rak och tydlig som möjligt i din kommunikation. Var inte rädd för att fråga en extra gång om det är något som du inte förstår. Det är bättre att saker får upprepas flera gånger i början än att något blir fel längre fram på grund av ett missförstånd.

Det här var några tips på hur du kan träna på att vara chef. Om du vill läsa mer om ledarskap kan du gå till vår sida med ledarskapsteorier.

Unionen
Alla studenter som kan bli medlemmar i Unionen Student kan också få sin kurslitteratur betald (upp till 3150 kr).
Se om du kan bli medlem.