Ledarskapsteorier
- Teorier om ledarskap

Maslows behovstrappa

Maslows behovshierarki förklarar hur människor prioriterar sina behov. Enligt den ursprungliga modellen har människor fem olika behov som de strävar efter att uppfylla. De olika behoven existerar samtidigt men människor kommer att prioritera dem i en viss ordning.

Behovshierarkin menar att människor rangordnar (prioriterar) de fem behoven på följande sätt:

  1. Grundläggande behov
  2. Trygghetsbehov
  3. Kärlek och tillhörighet
  4. Behov av uppskattning
  5. Självförverkligande

När ett behov är uppfyllt kommer individen att sträva efter att uppfylla ett högre behov.

Grundläggande behov

De grundläggande behoven är de lägsta behov som en människa behöver för att överleva. Det handlar om så grundläggande saker som mat, vatten, kläder eller en plats att bo på.

Trygghetsbehov

När de grundläggande behoven är uppfyllda kommer människan sträva efter att nå trygghet, både ur ett personligt och finansiellt perspektiv. Exempel på detta kan vara att personen väljer att bo där denne känner sig trygg eller är benägen att lägga undan och spara pengar som skydd mot att bli arbetslös.

Kärlek och tillhörighet

När de grundläggande behoven och trygghetsbehoven har blivit uppfyllda kommer individen att vilja känna tillhörighet med andra. Dessa kan vara exempelvis en partner, familj, arbetskollegor, religiösa samfund eller idrottsklubbar.

Behov av uppskattning

Detta behov handlar om att individen känner sig sedd och uppskattad av andra. För människor med dålig självkänsla kan detta behov vara större än hos personer med bättre självkänsla.

Självförverkligande

Det sista behovet som en människa strävar efter att uppfylla är förverkligandet av sig själv. Med detta menas att individen når sin fulla potential och är medveten om detta själv. Vad självförverkligandet går ut på konkret beror helt på individen. För vissa människor kanske det är att skapa musik och dela den med världen. För andra kan det handla om att vara en bra förälder för sina barn.

Exempel på hur du kan använda behovstrappan i ditt ledarskap

Som chef och ledare kan du använda behovstrappan för att förstå hur du ska uppmuntra dina kollegor på ett bra sätt. Eftersom behoven ser olika ut beroende på vart individen befinner sig i behovstrappan kan du anpassa ditt ledarskap efter detta.

Rent konkret skulle det exempelvis kunna vara att en person som har jobbat länge i en organisation känner stor tillhörighet med sina kollegor och är uppskattad av alla. En sådan person har mindre behov av att få uppskattning av dig som är chef än en person som är ny på arbetsplatsen och inte ännu känner samma tillhörighet och uppskattning.

Den seniore medarbetaren kanske har uppnått det högsta steget (självförverkligande) och strävar inte efter något mer. Denne person är nöjd med livet och den status som denne åtnjuter bland sina kollegor.

Den yngre medarbetaren kanske vill göra karriär och är heller ännu inte lika trygg i sig själv och osäker på sin roll bland kollegorna på företaget. Som chef är det viktigt att du inser detta och bidrar till att få personen att känna sig uppskattad.

Läs mer om Maslows behovshierarki

Wikipedia - Maslow's hierarchy of Needs (engelska)
Unionen
Alla studenter som kan bli medlemmar i Unionen Student kan också få sin kurslitteratur betald (upp till 3150 kr).
Se om du kan bli medlem.