Ledarskapsteorier
- Teorier om ledarskap

Ny som chef

Den person som är ny som chef har många nya och spännande utmaningar framför sig. Men att vara ny som chef kan för många personer kännas både nervöst och lite pirrigt, särskilt om man aldrig har varit chef tidigare. Här är några tips till dig som är ny i din chefsroll och vill ha lite råd på vägen.

Lär dig av relevanta ledarskapsteorier

Det har gjorts omfattande forskning på ämnet ledarskap och många ledarskapsteorier har tagits fram genom åren. Hur väl dessa teorier stämmer in på verkligheten beror ofta på hur situationen ser ut. Försök att ta till vara på de ledarskapsteorier du har kunskap om och omsätt det till praktiska situationer du tror kan inträffa på din arbetsplats.

Exempel ur verkligheten:

Situationsanpassat ledarskap säger att unika individer har olika behov av ledarskap. En ung person som är ny på arbetsplatsen behöver mer stöd än en äldre och erfaren medarbetare. Som chef behöver du anpassa din kommunikation beroende på vem du talar med. För den oerfarne personen kan du i ganska hög grad instruera tydligt hur arbetsuppgifter ska utföras. Den äldre medarbetaren behöver inte lika mycket instruktioner och därför kan du istället ge den personen större eget ansvar att sköta sitt arbete. På detta sätt har du anpassat ditt ledarskap efter vilken person du leder och insett att deras behov av ledarskap ser olika ut.

Gå en ledarskapskurs

Det finns kurser du kan gå om du är ny som chef. Dessa kurser riktar sig ofta till dig som är just ny som chef eller är på väg att bli chef. Kurserna är ofta intensivkurser och pågår under några dagar. På kurserna får du lära dig mer om ledarskap och chefens roll på arbetsplatsen. Det brukar också ingå seminarier och individ- och gruppuppgifter som ska lösas. Är du ny som chef och intresserad av ledarskapsfrågor så kan det vara väldigt nyttigt att gå på en sådan här kurs.

Läs ledarskapsböcker

Det finns många böcker som riktar sig särskilt till dig som är ny som chef. Vissa av böckerna är till och med så nischade att de behandlar chefskapet i en viss organisation eller sektor, t.ex. vård och omsorg.

Unionen
Alla studenter som kan bli medlemmar i Unionen Student kan också få sin kurslitteratur betald (upp till 3150 kr).
Se om du kan bli medlem.