Ledarskapsteorier
- Teorier om ledarskap

Situationsanpassat ledarskap

Situationsanpassat ledarskap handlar om att olika ledarskapsstilar kan vara bra i olika situationer. För en ledare krävs det att denne är flexibel och kan anpassa sin ledarstil till den ledarstil som en viss situation kräver. Man brukar säga att en situationsanpassad ledare är en sådan ledare som snabbt kan ändra sin ledarstil baserat på vilket sätt situationen förändras.

Enligt modellen finns fyra utvecklingsnivåer (betecknat U) som medarbetarna i en organisation kan befinna sig på. Nivåerna är följande:

  • U1 – Låg kompetens men högt engagemang. En person som är ivrig att lära sig men har ingen eller begränsad erfarenhet.
  • U2 – Låg till viss kompetens och lågt engagemang. En person som är passiv och inte så villig att lära sig mer. Kanske är besviken och frustrerad.
  • U3 – Medel till hög kompetensnivå med varierat engagemang. En person som är skicklig men kanske inte vågar att visa det och själv är osäker på sin kompetens.
  • U4 – Hög kompetens och högt engagemang. Självständig och resultatinriktad medarbetare som är helt självgående.

Som chef och ledare vore det ju optimalt om alla kunde befinna sig på nivå U4 eftersom det skulle göra ditt jobb lättare. Det är dock i realiteten knappast troligt men som ledare kan du försöka få alla medarbetare att nå dit beroende på hur du anpassar ditt ledarskap.

En person som befinner sig på nivå U1 behöver ledarskap som tydligt beskriver hur denne ska utföra sina arbetsuppgifter. Det är självklart att en person som befinner sig på nivå U4 inte behöver samma typ av ledarskap eftersom den redan är självgående och kan klara sig utan detaljerade instruktioner om vad som behöver göras.

För att vara en bra situationsanpassad ledare måste du kunna identifiera vilken nivå som dina medarbetare befinner sig på. Du kan sedan anpassa ditt ledarskap efter hur mycket stöd och uppmuntran varje enskild person behöver.

Enligt modellen om situationsanpassat ledarskap finns det fyra ledarstilar som du har att välja på. Ledarstilarna är kopplade till de olika utvecklingsnivåerna. Dessa är:

  • S1 - Instruerande – Fokuserar mycket på att visa hur arbetsuppgifterna ska utföras. Ger lite stöd.
  • S2 - Coachande – Fokuserar mycket på att visa hur arbetsuppgifterna ska utföras men ger också mycket stöd till medarbetaren.
  • S3 - Stödjande – Lite instruktioner och mycket stöd. Låter medarbetaren fatta beslut gemensamt med chefen och är uppmuntrande.
  • S4 - Delegerande – Lite instruktioner och lite stöd eftersom det inte behövs. Medarbetaren är självgående och vet vad denne ska göra. Medarbetaren ges stort eget ansvar över hur arbetet ska utföras. Ledaren tillhandahåller endast de resurser som krävs för att utföra jobbet.

Läs mer om Situationsanpassat ledarskap

Unionen
Alla studenter som kan bli medlemmar i Unionen Student kan också få sin kurslitteratur betald (upp till 3150 kr).
Se om du kan bli medlem.