Ledarskapsteorier
- Teorier om ledarskap

Utvecklande ledarskap

Utvecklande ledarskap är en ledarskapsmodell som har tagits fram av Försvarsmakten och har praktiserats sedan 2003. Den har sin grund i det som kallas ”transformational leadership” men har utvecklats genom Försvarsmaktens egna studier och kontakter med forskare och praktiker. Modellen används sedan 2004 även i privat och offentlig sektor.

Modellen går ut på att ledaren ska agera som ett föredöme för gruppen och ha en tydlig etisk och moralisk kompass. Denna ska vara grundad i en tydliggjord värdegrund som alla kan ta till sig. Ledaren ska genom sitt ledarskap utmärka sig genom att inspirera och motivera medarbetarna till delaktighet och kreativitet. Ledaren ska dessutom uppvisa en personlig omtanke gentemot personalen genom att ge stöd men också kunna konfrontera medarbetarna om så krävs. Konfrontationen ska i sådana fall vara med ett gott syfte, både för den enskilde individen och organisationen som helhet.

Utvecklande ledarskap skiljer sig från konventionellt ledarskap på så sätt att målet och måluppfyllelsen endast är förebehållet ledaren som ger uppgiften. Medan den konventionelle ledaren använder piska och morot kan denne nå de resultat som krävs på kort sikt. Med ett utvecklande ledarskap omfamnar medarbetarna själva samma långsiktiga mål som ledaren har. På så sätt kommer drivkraften att genomföra en viss uppgift från medarbetarna själva.

Läs mer om Utvecklande ledarskap

Unionen
Alla studenter som kan bli medlemmar i Unionen Student kan också få sin kurslitteratur betald (upp till 3150 kr).
Se om du kan bli medlem.